Activiteit van Groep 12-15 op 20 november

Zelf huisjes bouwen en architectuur in alle kleuren

Wat is het voordeel als je bouwt op basis van natuurlijk materialen? Waarom werken sommige architecten met ontwerpen die gebaseerd zijn op vormen die veel in de natuur voorkomen?

En kunnen we zelf iets bewoonbaars bouwen met eetbaar materiaal? Waarschijnlijk is het geen lang leven beschoren, maar we kunnen in ieder geval een dappere poging wagen :D

18 december
15 januari
12 februari