Themaverhalen over Estelí in Nicaragua

Jack Boogmans bezoekt Esteli

Vakantie bij de Ecokids

Alle Estelí themaverhalen

 

 

Natuurwacht en Estelí

Estelí is een plaats in Nicaragua in Zuid Amerika.
In Estelí is er een groep kinderen die net als wij bezig zijn met de natuur: Ecokids.
Regelmatig hebben we activiteiten over Estelí. Zo leren we over de natuur en ook over hun cultuur.

Sinds januari 2005 hebben we contact met een Ecokidsgroep in Estelí in Nicaragua.
Dit contact is tot stand gekomen mede dankzij de samenwerking met de Stedenbandgroep Delft-Estelí. In het startjaar van dit project hebben we subsidie ontvangen van het Laaghangend Fruitfonds.

Het doel van deze samenwerking is onze lokale natuur- &milieueducatie uit te breiden met informatie over natuur & milieu in een land buiten Europa.
De doelstelling is twee tot drie keer per seizoen informatie uit te wisselen over van te voren afgesproken natuur- of milieuonderwerpen.

De eerste jaren hebben de groepen 10-12 en 12-14 jaar regelmatig informatie uitgewisseld.
Sinds 2009 besteedt ook groep 8-10 elk jaar aandacht aan de Ecokids in Estelí.
Onderwerpen waarover al informatie is uitgewisseld zijn bijvoorbeeld: landschappen, papier maken, (biologisch) boerderij, afval, (exotisch) fruit, huisdieren, bomen/herbarium, kaas maken.

In Estelí is de groep Ecokids in 2005 gestart in de wijk Boris Vega.
Inmiddels is er ook een groep actief in de wijk Monte Sinai.
Er zijn nu drie leeftijdsgroepen Ecokids, te weten 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-14 jaar.
De groep 10-14 jaar werkt samen met scholen. De Ecokids gaan de kinderen op school bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen kweektuintjes moeten aanleggen. En ze voeren af en toe toneelstukken op om het milieu onder de aandacht te brengen.

In het kader van de Brede School coördineert N&Mcentrum De Papaver in Delft de Ecokidsprojecten in de wijken. Een vertegenwoordiger van de Natuurwacht assisteert regelmatig bij deze bijeenkomsten.