Alle Natuurwachtactiviteiten gestopt

Beste Natuurwachters,

Met goede moed zijn we 2021 gestart. De voorbereidingen voor activiteiten dit winterseizoen waren volop in ontwikkeling. Een deel van de groepen kon deze nog rondom de Natuurschuur ondernemen en de andere groepen waren al langer on-line.

Echter de nieuwste gebeurtenissen op corona-gebied hebben er toe geleid dat de regels weer strikter zijn geworden. Daarnaast is buurgemeente Lansingerland momenteel een belangrijke bron voor de verspreiding van de Britse variant. Dit alles heeft ons als bestuur doen besluiten om toch weer tijdelijk de buitenactiviteiten te stoppen. Heel jammer maar we vinden de gezondheid van een ieder absoluut belangrijker. Tot tenminste 2 maart 2021 zijn er geen activiteiten bij de Natuurschuur.

De groepsleiding bepaalt onderling op welke wijze ze het toch proberen mogelijk te maken om on-line of met zelf-doe activiteiten een programma te maken voor de kinderen.
We hopen dat we zo snel mogelijk weer op een veilige en verantwoorde manier de buitenactiviteiten kunnen opstarten.
Tot slot blijf allemaal gezond en pas goed je naasten.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens het bestuur,
Matthieu Groenewegen
Voorzitter Delftse Natuurwacht

Mee doen?

Lijkt het je leuk om met ons mee te doen? Je kunt een keer meedoen op een zaterdag.
Lees hoe je een keer mee kan doen