Thema januari 2021

Terugkerende dieren 

Toen ik de vraag “ken je in Nederland terugkerende dieren?” uitzette, kreeg ik als antwoord “de lepelaar in de Delftse Hout”. Ik antwoordde dat de lepelaar bij de plassen rond Rotterdam al lang een broedkolonie heeft en dat de lepelaars hier ook kwamen fourageren, eten. Als de kolonie te groot wordt zoeken lepelaars naar een nieuw broedgebied en dat vonden ze ook nog in de Delftse Hout!

Nee de lepelaar is niet een echte nieuwkomer in Nederland.

Als ik verder speur, dan krijg ik als antwoord: de wolf, zeearend, bever, otter, vos en het staartblauwtje.

Ieder dier heeft zo zijn eigen geschiedenis, waarom is hij verdwenen uit Nederland, waarom keert hij nu weer terug?

De wolf

Laat ik het verhaal van de wolf vertellen (de soort canis lupus), die de laatste tijd vaak in het nieuws is.

De laatste wolf in Nederland is 150 geleden doodgeschoten. In 2019 vestigde zich de eerste wolvin met 3 welpen in de Veluwe.

Het is zoiets als een oude bekende, lang niet gezien! We kennen alleen nog de verhalen, de goede en slechte, maar wat is waar en hoe is om echt met ze samen te leven?

Beschermd

We moeten weer veel leren over de wolf. Hij keert nu weer terug in Nederland, omdat hij gezien wordt als een bedreigde diersoort en beschermd wordt door de Bernse conventie en EU-Habitatrichtlijn. Op wolven jagen mag niet meer!

Het is mogelijk om met preventieve maatregelen te zorgen dat wolven en mensen in hetzelfde leefgebied kunnen leven. Bijvoorbeeld door schapen en kippen te beschermen met een elektrisch hek of kuddebeschermingshonden en door te zorgen voor voldoende prooidieren. Ook kan een boer geld krijgen als zijn dieren zijn gedood door een wolf. Dit alles wordt ook door de Habitatrichtlijn mogelijk gemaakt.

Trouw als een hond

De wolf is verwant aan de hond. “Zo trouw als een hond” is ook op de wolf van toepassing! Hij is trouw aan zijn roedel: vader, moeder, de jongen van dit jaar en de jongen van vorig jaar, “de pubers”! Vader en moeder zijn de beste jagers. Als zij hun jongen achterlaten om voor het eten te zorgen passen de ‘’pubers” op. Ouders leren hun jongen hoe te jagen, ze voeden hen ook hierin op!

Voldoende prooidieren

Schapen zijn eigenlijk geen prooi voor wolven. Hun belangrijkste voedselbronnen zijn ree (13%), wild zwijn (18%), edelhert (15%), hazen en konijnen (4%). Het schaap is dus een noodoplossing, voedsel bij gebrek aan beter!

Jachtopvoeding

Wat gebeurt er als de wolvenouders gedood worden? In dat geval stopt ook de jachtopvoeding van de jongen en pubers. Zij gaan zwerven en kiezen voor makkelijker prooi zoals schaap, konijn en haas!

Terugkeer

Door alle beschermende wetgeving op Europees niveau voor bedreigde diersoorten heeft de wolf zich hersteld in oost en midden Europa. Die leefgebieden raakten overvol. Net als bij de lepelaars (uit Rotterdam) zocht de wolf naar nieuwe leefgebieden en belandde na 150 jaar weer terug in Nederland!

Als de mens nu in staat is om de wolf van zijn meest begeerde voedsel te voorzien, dan kunnen mens en wolf goed naast en met elkaar leven.

Het lijkt me leuk om oude in vergetelheid geraakte ambachten, vaardigheden, weer terug te zien in het dagelijks leven. Verhalen van vroeger komen weer tot leven!

Janneke

Jasper & Jorien
Kennen ze nog

Opmerking

Dit themaverhaal is gemaakt door een vrijwilliger van de Delftse Natuurwacht. Uiteraard doen wij altijd ons uiterste best om bij teksten of afbeeldingen de juiste bronvermelding te plaatsen. Wanneer u desondanks van mening bent dat ten onrechte een tekst of afbeelding is geplaatst, of de gewenste bronvermelding ontbreekt, neemt u dan alstublieft direct contact op met ons: vragen@natuurwacht.nl. We zullen dit dan zo snel mogelijk herstellen.