Vriend worden?

Wil je ons werk steunen, dan kun je ‘Vriend van de Delftse Natuurwacht’ worden voor minimaal 35 euro per jaar. Je ontvangt nieuwsbrieven en je kunt deelnemen aan speciale Vriendenactiviteiten.

De Delftse Natuurwacht is een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling). Giften zijn dan ook aftrekbaar van de belasting.  Meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften.

Waarom Vriend worden?

In 2010 is het Vriendenfonds van de Delftse Natuurwacht opgericht. De Natuurwacht wil met dit fonds de betrokkenheid van inwoners van Delft (en daarbuiten) bij de Natuurwacht vergroten. Door Vriend te worden steun je de doelstelling van deze stichting:

De Delftse Natuurwacht organiseert natuur- en milieuactiviteiten voor de jeugd. Door de jeugd op een speelse wijze met natuur en milieu bezig te laten zijn, werken we aan meer begrip en waardering voor alles wat groeit en bloeit in de natuur (ook in de stad) en aan meer inzicht in de samenhang tussen mens en milieu.

De Natuurwacht geeft invulling aan deze doelstelling door het aanbieden van activiteiten aan Natuurwacht leden, op scholen, bij buurthuizen, in bibliotheken en op markten en open dagen.

De Natuurwacht heeft samen werkingsverband en met het Natuur&Milieucentrum de Papaver, de Ecokidsgroep in Estelí (Nicaragua), met World Art Delft en met Kinderopvang Zon!

Wat is mijn bijdrage?

Je kunt Vriend worden voor een bedrag van minimaal € 35 per jaar. Om de kosten laag te houden, worden de vriendenbijdragen alleen per automatische incasso geïnd. Wil je vriend worden, dan kun je het incassoformulier ondertekenen en inleveren bij de Natuurschuur (Linnaeuspad 3 in Delft) of opsturen aan: Vrienden Delftse Natuurwacht, Postbus 337, 2600 AH Delft.

Wat krijg ik er voor terug?

Het Vriendenfonds organiseert jaarlijks activiteiten voor de Vrienden, zoals excursies, lezingen en andere bijeenkomsten. Tevens worden de Vrienden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en e-mailberichten. En je kunt ons volgen op Facebook en Instagram.

Onze organisatie

Voorzitter: Anneklaar Wijnants
Penningmeester: José Hekkens
Secretaris: Ric L'Herminez

Groepscoördinator 8-10 jaar: Janneke Janssen
Groepscoördinator 10-12 jaar: Thea Rengers
Groepscoördinator 12-15 jaar: Elise van Kalmthout
Groepscoördinator 15-18 jaar: Jeroen Verbaan

Bij de Natuurwacht werken alleen vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen geen salaris.

Fiscaal nummer: 816732322

Jaarverslag van 2021

Financieel jaarverslag van 2021

ontworpen door: Anna Sivera van der Sluis, gebouwd door: Frank Samwel