Vriend worden?  

Wordt u geen lid of begeleider, maar wilt u ons werk wel steunen, dan kunt u Vriend worden voor minimaal € 35,00 per jaar. U ontvangt nieuwsbrieven en kunt deelnemen aan speciale Vriendenactiviteiten.

Uw giften kunt u aftrekken van de belasting, want de Delftse Natuurwacht is een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling). Zie: www.belastingdienst.nl/giften.

Waarom Vriend worden?

In 2010 is het Vriendenfonds van de Delftse Natuurwacht opgericht. De Natuurwacht wil met dit fonds de betrokkenheid van inwoners van Delft (en daarbuiten) bij de Natuurwacht vergroten. Door Vriend te worden van de Natuurwacht steunt u de doelstelling van deze stichting:

De Delftse Natuurwacht organiseert natuur- en milieuactiviteiten voor de jeugd. Door de jeugd op een speelse wijze met natuur en milieu bezig te laten zijn, werken we aan meer begrip en waardering voor alles wat groeit en bloeit in de natuur (ook in de stad) en aan meer inzicht in de samenhang tussen mens en milieu.

De Natuurwacht geeft invulling aan deze doelstelling door het aanbieden van activiteiten aan Natuurwacht leden, op scholen, bij buurthuizen, in bibliotheken en op markten en open dagen.

De Natuurwacht heeft samen werkingsverband en met het Natuur&Milieucentrum de Papaver, de Ecokidsgroep in Estelí (Nicaragua), met World Art Delft en met Kinderopvang Zon!

Wat is mijn bijdrage?

U kunt Vriend worden voor een bedrag van minimaal € 35 per jaar. Om de kosten laag te houden, worden de vriendenbijdragen alleen per automatische incasso geïnd. U gelieve dan ook bijgaand incassoformulier te ondertekenen en in te leveren bij de Natuurschuur (Linnaeuspad 3 in Delft) of op te sturen aan: Vrienden Delftse Natuurwacht, Postbus 337, 2600 AH Delft.

Wat krijg ik er voor terug?

Het Vriendenfonds organiseert jaarlijks activiteiten voor de Vrienden, zoals excursies, lezingen en andere bijeenkomsten. Tevens worden de Vrienden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en e-mailberichten.

Indien u Vriend wordt, sturen wij u een mooi cadeautje; namelijk een verjaardagskalender met foto’s van Natuurwachtactiviteiten.

Wilt u meer weten of zich aanmelden?

Stuur een e-mail naar 

E-mail: vragen@natuurwacht.nl